N1MM CONTEST LOG

STIAHNI: TU

Konfigurácia N1MM pre OM Activity Contest: OMAC

Využijeme preddefinovaný druh pretekov – DXSERIAL. Vyberte vytvoriť nový denník vo vašej databáze a položku Log Type nastavte na DX SERIAL. Na záložke Contest nastavte ďalšie údaje podľa seba a položku Sent Exchange na 001.


Konfigurácia N1MM pre SSB Ligu: SSB Liga

Ak chcete využiť nápovedu, napríklad mien operátorov, stiahnite si databázu, ktorú som zostavil .:TU:. a uložte súbor do zložky, v ktorej máte nainštalovaný N1MM log. Potom vyberte z menu File Import Import Call History a nalistujte daný súbor. Pokusne zadajte niektorú známu značku a ťuknite medzerník alebo tabulátor, napr. na OM8AA sa zobrazí „KURT POP“. Ak nie, skontrolujte či máte v menu Config zafajknuté Call History Lookup. V tomto menu zafajknite aj Show non-workable spots. A Contest môže začať.


Na logovanie využijeme príbuzný typ preteku, v ktorom upravíme kontrolu okresov podľa našich. Ja som vybral QSO PARTY, podtyp 7QP (pôvodný pretek asi nikdy nevyužijete). V menu Config – Change Exchange Abbrevations vyberte Chage QSO Party Abbrevations. Do stĺpcov vpíšte naše okresy a kliknite OK. Hotovo. V takejto konfigurácii funguje všetko až na správny výpočet skóre. Zobrazované skóre však stačí vydeliť číslom 2 a dostanete správny výsledok. Pozor ešte na zadávanie okresného znaku. Program nesprávny nepustí. Aby ste mohli spojenie neskôr opraviť, musíte ho zalogovať. Zadajte teda existujúci a spojenie zalogujete – aj keď s chybou.